dimecres, de gener 02, 2008

A LA HORA DE VOTAR, EL SAHARA SE HARÁ NOTAR

CAMPANYA PER UN COMPROMÍS SOCIAL I POLÍTIC PER LA DESCOLONITZACIÓ DEL SAHARA OCCIDENTAL

Amb motiu de les properes ELECCIONS GENERALS al PARLAMENT D’ESPANYA, del proper 9 de març i tenint present la greu situació per la que travessa el conflicte del Sàhara Occidental, i davant les dificultats per aplicar el dret a l’autodeterminació i la realització del corresponent referèndum, els partits, organitzacions polítiques i socials sota signants, recollint el sentir majoritari de la societat, fem públic el nostre COMPROMÍS, per tal d’afavorir el procés de descolonització, dins del marc de les resolucions de la ONU


1 – L’Estat Espanyol, te un deute històric, moral i polític amb el poble sahrauí, fins aconseguir retornar a la situació de l’any 1975 i finalitzar així amb tants anys de sofriments, i contribuir a la conclusió justa del procés de descolonització del Sàhara Occidental.

2 – Ens comprometem a defensar el dret inalienable a l’autodeterminació, a través d’un referèndum democràtic i just, que permeti el poble sahrauí decidir lliurement el seu futur

3 – Denunciem la violació sistemàtica dels Drets Humans al Sàhara Occidental i exigim al Govern del Regne del Marroc, a cesar d’immediat la repressió, que posi en llibertat a tots els detinguts polítics sahrauís, que permeti l’apertura del territori i l’accés, a aquest, d’observadors internacionals.

4 – Demanem el reconeixement de l’Estatut Diplomàtic a la representació sahrauí a Espanya, confirmant, així, el FRENTE POLISARIO, com a únic i legítm representant del Poble Sahrauí

CAPS i CEAS Sáhara, faran públic aquest compromís i el difondran a través d’una campanya, que encapçalada pel moviment de solidaritat amb el poble sahrauí, informarà als ciutadans i ciutadanes, per tal de que tinguin present els signants del compromís, a l’hora de definir el seu vot